Text - våra förfäders liv

I programmet Holger finns det lite text kring olika personer. 

Här nedan är text från vissa personers ansedlar.

*Catharina Elisabeth Printz, född 1642-04-22 i Stockholm, död 1712-04-10 i Lugnås Skbg:s län.

Från ätten Printz nr 304.


Catharina Elisabeth Printz dotter av Johan Printz guvenören av Nya Sverige och Landshövdning i Jönköpings län.


Hon döptes den 22 april 1642 i Stockholm.


När hon var ett år gammal år 1643, fick hon följa med sin far och mor och fyra sykon till Delaware Philadelphia i Amerika.


Familjen reste tillbaka till Sverige 10 år senare, Catharina Elisabeth var då cirka 13 år gammal.


En syster till Catharina Elisabeth, Armegard stannade kvar i Amerika tillsammans med dess make Peter Örneklou. (Dessa återvänder senare och bosatte sig på Läckö slott).


Familjen bosatta sig efter hemkomsten på gården Gunillaberg i Bottnaryd i Jönköping där också fadern sedemera blev landshövding.


Catharina var cirka 20 år då hon flyttde till Fjäll i Lugnås Skaraborgs län och gifte sig med major Göran Pilefelt.


Hon fick tillsammans med Göran nio barn. Två av barnen dog som små.


Enligt skrift från Björsäters dödbok; Wälborna fru Catharina Elsabeth Printz på Fjäll, är på sitt första ålders år förd av sina föräldrar med till America, och då övfervänt vart 13 åhr, sedan fördt ett Gudfruktigt lefverne in till 71 ålders åhr, då hon saligt afsomnade.


Hon blev änka 1686 och var änka i 26 år innan hon själv dog år 1712.


Catharina Elisabeth dog år 10 april 1712, hon blev 71 år gammal.

*Simon Niclas Petzell, född 1712-01-31 i Lübeck S:a Maria Tyskland, S:a Maria, död 1752-03-24 i Borås.


Knappnålsmakare i Borås.

Simon Niklas Petzell född 1712 i Hansastaden Lübeck Tyskland.


I Borås vigselbok år 1740-09-21 finns ett brev med i anteckningarna. Här står det att Simon Niklas heter Petersen. Knappnålsmakarmäster Simon Niklas Petzell i Borås som erhöll burskap år 1741.


Dog i Borås 1752-03-24 och enligt dödboken vid dödsfallet son av "Borg i Lübeck, utomlands, Hinric Pehsel och Maria Pagels, långt före detta afledne från werlden".

*Bengt Magnusson Bjälboätten, död 1294.


Riksråd, Lagman.

Bengt Magnusson Bjälboätten till Ulfås, var Lagman och Riksråd i Östergötland och morfar till Heliga Birgitta.


Folkungaätten hade ett Lejon i sitt sigill.


Gift i första äktenkapet med Margareta. I andra äktenskapet med Sigrid den fagra.


År 1289 vandrade Bengt på pilgrimsfärd och sonen Magnus insattes som lagman i Östergötland.


Bengt dog ungefär 1294.


Bengt Magnusson var först gift med Margareta (död före 1275).

*Claes Arvidsson Uggla, död i 1611, Saleby. Amiral, Befallningsman.

Från ätten Uggla nr 100.


Claes Arvidsson var befallningsman (slottslov) på Älvsborg.


Han var ägare till Påarp i Murum och Saleby i Slöta socken Västergötland samt Domö i Järpås.


Han var gift i första äktenskapet med Estrid Knutsdotter (Hård af Torestorp) som dog år 1595. Hon ligger begraven i Murums kyrka utanför Falköping.


I andra äktenskapet var han gift med Märta Pedersdotter (Ulfsax).


Han fick 10 barn. Det sägs sju i det första och tre i det andra äktenskapet.


Claes Arvidsson dog 1611 och ligger begraven tillsammans med sin första hustru Estrid Knutsdotter i Murums kyrka.


På utsida av Murums kyrka på södra väggen finns en gravhäll över två medlemmar av släkten Uggla som ägde gården Påarp


Även gravhällen för Claes Arvidsson och första hustrun Estrid Knutdotter finns bevarad på kyrkoväggen i Murums kyrka.


Källa: Elgenstierna.

*Mattias von Linstow, född 1559-03-13 i Bellin Mecklenburg, död 1627-01-27 i Damerow Tyskland. Mecklenburgska geheimerådet.


Enligt bl a Tyska adelskalendern från landsarkivet i Schewrin och andra forskare i Tyskland var Mathias född 1559-03-13 i Bellin.


Mathias von Linstow var gift tre gånger.


Först var han gift med Elisabeth von Below och i andra äktenskapet med Catharina von Behr. Dotter till Herman von Behr från Hugelstorff. Tredje äktenskapet var med Margaretha von Peckatel.


Han var mycket smart och respekterad på grund av sin rikedom. Han bevittnade början av det trettioåriga kriget och störtade ungefär 1628.


Källor. FamilySearch.org, och landsarkivet i Swerin: Weltzien, Wolf Lüdeke von: Familien aus Mecklenburg und Vorpommern; Bd. 4: 1000 Jahre Mecklenburg Kneschke, Ernst Heinrich: Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon


*Annika (Anna) Svensdotter Fahlberg Sjöman, född 1712-05-03 i Åsen i Floby, död 1796-04-12 i Borås.


Annika Fahlberg född i Floby utanför Falköping.


I vigselboken över Borås år 1740 finns ett brev skrivet av pastor Olaus Lithberg angående vigseln mellan knappnålsmakaren Simon Niclas Petzell och jungfru Annika Svensdotter Fahlberg.


Anna som också kallas, blev änka 1752.


Hon gifte om sig 1753-11-09 med den 12 år yngre nålmakaren Anders sjöman. Anders var tidigare gesäll hos Simon Niclas.


Annika Pätzell avled i Borås 1796 12/4 av ålderdomsbräcklighet i en ålder av 89 är 3 mån och 11 dagar.


Här i dödboken hette hon Sjöman i efternamn.


*Mattias Nilsson Kagg. Slottslov på Läckö slott.

Från ätten Kagg nr 68.


Mattias Nilsson Kagge, son av Nils Mattsson Kagge till Fjällskäfte i Floda socken Södermanland samt Kjellstorp i Örslösa socken och Bfonäs i Härene socken båda i Skaraborgs län.


Han bevistade Västerås riksdag 1527.


Han finns med som slottslov på Läckö år 1534, år 1543 och år 1558.


Han levde ännu 1568.


Han var gift i första äktenskapet med Elin Lindormsdotter.


I andra äktenskapet var han gift med Elin Gustafsdotter.


Källa: Adelsvapen.com

*Magnus Minnesköld, född omkr 1150 i Bjälbo Östergötland, död 1210.


Magnus Minnesköld var Lagman och far till Birger Jarl.


Han hade varit gift tidigare innan han gifte om sig med Ingrid ylva. (död 1251).

*Johan Gyllensting Botvidsson, född omkr 1617, död i omkr 1689, Hornborg kyrka. Kapten, regemenskvartermästare i Lantmätare.

Från ätten Gyllensting nr 393.


Vid adlandet fick han till någon del upptaga sin första hustrus morfaders vapen (Erik Stings vapen) eftersom hans ätt upphörde med honom själv, samt skulle efter vapnet kalla sig Hjertesting, vilket sedan ändrades till Gyllensting.


Johan Botvidsson var född omkring år 1617. Han blev adlad Gyllensting till Bålltorp i Sätna sn Skaraborgs län. Han var kapten och regementskvartersmästare vid adelsfanan.


Han var gift gift i 1:a äktenskapet med Anna Maria Posse omkring år 1637. Hon var dotter till Johan Axelsson Posse och Anna Sting.


I andra äktenskapet var gift med Marina Store, dotter av Matts Persson Store och Märta Uggla. De gifte sig omkr år 1640.


I första äktenskapet med Anna Maria Posse fick de dottern Märta. Uppgifter om henne var att hon levde som änka år 1679, men var död 1705. Gift 1664-07-04 på Bålltorp med kaptenen Abraham Falkengréen.


Johan och Marina Store fick de 10 barn tillsammans.


Johan Botvidsson var student vid Uppsala år 1627 och anställd vid lantmäteritet år 1629 och var Lantmätare i Uppland 1633-06-10.


Han blev förflyttad till Västergötland år 1637 och var då ensam lantmätare både i skaraborgs- och Älvsborgs län fram till 1647 års slut.


Johan Botvidsson Gyllensting dog omkring år 1689 och ska vara begraven i Hornborga kyrka. Idag finns det endast ruiner kvar efter kyrkan.*Bruno Svensson till Forstena, född ca 1422. Häradshövding.


Bruno Svensson var son till väpnaren och stamfadern Sven Hansson från Forstansläkten.


Bruno Svensson till Häggatorp i Dala socken.


Han var häradshövding i Valle härad 1489 - 1495.


Han var gift med Gyrit Bengtsdotter Ryting.


Bruno och hans hustru Gyrit hade sönerna Lindorm Brunsson till Bronäs och Torsten Brunsson till Forstena.


Sönerna Lindorm omtalas som riksråd åren 1510-15 och Torsten 1524 och 1532 som slottslofven på Älfsborg och år 1534 som var lagman i Västergötland.


*Knut Bengtsson Hård af Torestorp, född ca 1530, död efter 1572.


Ståthållare, Häradshövdning.

Hård av Torestorp. Till Mollungen ståthållare på Kalmar 1564.

Han var häradshövdning i Sönnerbo år 1558. Amiral i Svenska flottan på Narvas farvatten år 1564 och Ståthållare på Kalmar slott.


Han var med och förseglade konung Gustaf I (Wasa) testamente år 1560.


Han dog efter år 1572.


*Anders Lönberg, född 1718 i Slättryd, Böne, död 1808-09-05 i Böne. Ryttmästare.


Anders Lönberg kom från Långåsen och var född år 1718. Han flyttade år 1793 till Storegården i Böne.


Arbetade som ryttare inom det militära. Enligt militärlängden står det: Mörkbrun hy med ?? Preussen med dragonhäst. Hästen approberas.


Enl militärlängden: Lönberg, Anders Född: 1718 Västgöta kavalleriregemente Kompani:Vartofta Socken: Böne Rote:Sörgården, Åfärd Aktnummer: VG-08-0102-1751


Gift i Hössna år 1757 och var då avskedad som ryttare.


Efter hustrun Annas död år 1804 flyttade Anders till dottern Stina och mågen Andreas i Espås.


Anders dog år 1808 och bodde då på Espås torp och dog av ålderdom 91 år gammal.*Johan Segrelius, född 1737, död 1779-05-16 i Borås. Knappnålsmakare, Borgare.


Var och när Johan är född vet vi inte ännu. Enl vigelboken och dödboken från Borås stad kom hans föräldrar från Alakylä Marie socken uti Finland.


Man kan för första gången finna Johan i hlf över Borås mellan åren 1762-1769, här finns Johan som gesäll hos Anders Sjöman.


Johan gifte sig med dottern i huset, Helena Petzell år 1764.


Johan och Helena flyttade till kvartet Hjorten i Borås och Johan blev själv knappnålsmakarmäster år 1768. Han hade själv flera gesäller hemma på sin gård.


De fick sju barn tillsammans. En dotter, Sara Catarina som föddes 1777 dog när hon var 2 år gammal. Johan dog tre månader efter sin dotters bortgång.


Johan dog av hastig feber 1779-05-18. Han blev 43 år och 5 månader.


*Carl Tordsson Store.

Från ätten Store nr 79.


Carl Tordsson till Högalid i Ambjörnarps socken och Torestorp.


Bevistade Västerås riksdag 1527.


Upptages bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland år 1528, år 1534 och år 1535.


Beseglade bland adeln konung Gustaf 1:s testamente år 1560.


Deltog i mönstringen med västgötafrälset 1562.


Gift med Märta Ribbing dotter av häradshövdingen Knut Ribbing nr 15 i Adelsk. och Kerstin Gustafsdotter (en Stjärna).


Han levde ännu 1571.


Källa: Elgenstierna