Heliga Birgitta

Heliga Birgitta och hennes förfäders historia

Klicka på bilden nedan och du kommer till Heliga Birgittas ansedel

Antavlor - Genvägar

Marita och Carina inne i Vadstena kloster

Ulf Gudmanssons Kapell,  Här ligger välbördig riddare herr Ulf Gudmansson Lagman i Nerike fördom den saliga Birgittas make som dog Herrens år 1344 den 12 i månaden februari.


(Den sten som nu ligger i kapellet är en kopia av orginalhällen, Orginalhällen är utställd i kyrksalen på Historiska museet i Stockholm)


Källa: Tavla Alvastra klosterruin

Bilderna nedan är tagna i Alvstra klosterruin som ligger vid berget Omberg, västra Tollstads socken i Östergötlandoch i Vadstena kloster

Bilder tagna från Vadstena kloster

OBS! Läs mer om Ulf Gudmansson längre ner på sidan!

Birgitta Birgersdotter föddes år 1303 i Finsta gård i Uppland. Hennes far var lagmannen över Uppland Birger Persson och mor Ingeborg Bengtsdotter.  Birgittas mor Ingeborg dog år 1314 när Birgitta var endast 11 år gammal.  Birgitta fick efter mordens bortgång flytta till sin moster Katarina som bodde på Aspanäs gård, som ligger på en halvö i sjön Sommen i Östergötland.

Birgitta blev bortgift redan vid 13 års ålder med Ulf Gudmansson som bodde på Ulvåsa egendom, söder om sjön Boren (Motala, Östergötland).

De gifte sig år 1316. Ulf Gudmansson var 18 år gammal. Ulf Gudmansson var lagman i Närke, riddare och riksråd. De bodde på Ulvåsa egedom, ute på borgen som låg ute på udden,  som idag kallas Birgitta Udden. Borgen var deras hem i 20 år och här föddes deras åtta barn, fyra söner och fyra döttrar.  De var gifta i 28 år fram till Ulfs död år 12/2 1344.  Ulf Gudmansson fick sin gravplats i Alvastra klosters kapell.


Birgittas far: Birger Persson (lagman, riksråd o riddare) dog 1327, var son till Peter Israelsson från Finstaätten. Birger Perssons gravsten finns att beskåda i Uppsala domkyrka.

Birgittas mor: Ingeborg Bengtsdotter var dotter till lagmannen Bengt Magnusson från Folkungaättens ättegren.

Marita på väg in i Heliga Sancta Bigittas klostermuseum.

Bjälboättens palats

Inne i Vadstena kyrka finns Heliga Birgittas relik. Även dottern Katarinas kvarlevor ska finns i samma skrin.

Heliga Birgitta dog år 23 juli 1373 i Rom. I denna kista bar man Birgittas kvarlevor.

Vadstena Kloster

Inne i Vadstena kyrka finns en staty av Heliga Birgitta enl text under  "troligen från Birgittaaltaret invigt år 1392 Italienskt Florentinskt arbete"

Kistan bars i procession från Rom till Vadstena. Dottern Katarina och sonen ? förde kistan hela vägen från Rom.  Resan varade i sju månader.

Källa: Vadstena Kloster

En docka föreställande Heliga Birgittas dotter Abbedissan Katarina.

Källa: Vadstena Kloster

Carina och Marita vid Ulf Gudmanssons gravplats i Alvastra klosterruin

Ulf Gudmarsson Hjorthufvud till Ulfåsa.


Han var född år 1298.


Han var Riddare melan åren 1320-1324 och var ofta ute på resa. Ulf var lagman i Närken ungefär åren 1328-1330. Han var också Svea Rikets råd till kung Magnus Eriksson.


År 1341-1342 gjorde han tillsammans med Birgitta en pilgrimsresa till Spanien. På hemvägen via Arras i Flandern blev Ulf mycket sjuk. När de kom tillbaka till Sverige tillbringade Ulf sina sista år hos cisterciensermunkarna i Alvastra kloster och dog där år 1344.


Ulf och Birgitta var gifta i 27 år.


De fick 8 barn tillsammans, Märta, Gudmar, Ingeborg, Karl, Katharina, Bengt, Birger, Cecila.


Ulf dog år 1344-02-12 i Alvastra kloster. Hans gravsten finns kvar på klostret.

Folkungaättens adelvapen