Gyllensting

Gyllensting adelsätten nr 393

Klicka på bilden och du kommer till Gyllenstings antavla

Antavla - genvägar

Gyllenstings ätten adlades 1647. Erhöll vid adlandet namnet Hiertesting vilket sedan ändrades till Gyllensting.


Den första som adlades var Botvid Larsson död 1632-09-10. Han var kvartesmästare vid Västgöta ryttare


Botvid Larsson var häradshövding, lagläsare och bosatt i Sätuna Skarborgs län.


I början av 1600-talet var Hertig Johan av Östergötland (son till Johan III) ägare till Bålltorp. Genom brev utfärdat i Vadstena år 1616 skänkte han gården till sin "tjänare" Botvid Larsson, att av denne ärftligen behållas under skatt.

(Brevet är omnämnt i Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1912 och 1918).


Botvid Larsson var år 1603 mönsterskrivare vid Sigge Larsson Rosenduvas ryttarefana Västgöta ryttare. Han var 1612-1618 lagläsare på Dal och 1624 häradshövding i Frökinds härad.


Botvid  var gift med Ingeborg Håkansdotter. Han dog år 1632-09-10 och begravdes på Hornborga kyrkogård Skaraborgs län.  Ingeborg levde som änka 1634.


Sonen Johan Gyllensting föddes omkring år 1617.

Studerade i Uppsala 1627. Han blev anställd vid lantmäteriet år 1629.  Var lantmätare både i Skaraborgs län och Älvsborgs län fram till 1647 års slut.

Han var även kapten och regementskvartersmästare vid adelsfanan år 1647.


Johan blev år 1649 adlad Gyllensting till Bålltorp i Sätna sn Skaraborgs län. Erhöll donation på några kronohemman i Älvsborgs och Skaraborgs län 1650.


Han var gift gift i första äktenskapet med Anna Maria Posse omkring år 1637. Hon var dotter till Johan Axelsson Posse och Anna Sting.


I andra äktenskapet var gift med Marina Store, dotter av Matts Persson Store och Märta Uggla. De gifte sig omkr år 1640.


I första äktenskapet med Anna Maria Posse fick de dottern Märta Gyllensting.


I andra äktenskapet med Marina Store fick de 10 barn tillsammans.


Johan Botvidsson Gyllensting dog omkring år 1689 och ska vara begraven i Hornborga kyrka. Idag finns det endast ruiner kvar efter kyrkan.


Ett av Johan Botvidsson och Maria Stores barn är Jakob Gyllensting född 1646. Jakob var gift med Juliana Sofia Pilefelt. Dotter till ryttmästaren Göran Pilefelt adelsnr 230 och Catharina Elisabeth Printz adelsnr 304.


Jakob var förare vid svenska livregemente till fot och fältväbel. Dog 1699. Samma år 1699 den 8/8 föddes dottern Anna Catharina. Se nedan. Det verkar då som Jakob levde.

Urklipp från födelseboken Björsäter Skaraborgs län. Året är 1699 8/8. Födelseboken gäller för Anna Catharina dotter till Jakob Gyllensting och Juliana Sofia Pilefelt. (se även texten på vänster sida)