Strandman i generationer

Bengts mormors mormor hette Britta Johanna Strandman

Nedan kan du läsa om familjerna Strandman


Britta Johanna Strandman, född 1810-06-26 i Falköping stad. Hennes far var fabrikören Jakob Petter Strandman och mor Johanna Kristina Segrelia.


Det finns lite olika uppgifter om Britta Johannas namn. I födelseboken står det Britta Johanna, men i vigselboken och i Rångedala Hfl står hon som Johanna Christina.


Britta Johanna  var född på gården Ället i Falköping stad. Men efter faderns död år 1823 flyttade familjen till Eric Bengtstomten i Falköping.


År 1830, 20 år gammal, arbetade Johanna som piga på Tyskagården i Falköping. Här blev hon kvar i 4 år.


År 1835 träffade hon Anders Andersson som hon sedan gifte sig med. De gifte sig 1835-07-12 i Falköping och flyttade till Rångedala församling samma år. De fick två barn tillsammans, Alfred f. 1837 och Maria f. 1839.


Hennes make Anders var klockare i Rångedala. De dracks mycket alkohol och till slut blev Anders avskedad från sin tjänst som klockare. Ev kan även Britta Johanna också haft problem med alkohol då det inte fick säljas några dryckenskaper varken till Anders och Britta Johanna.


Utdrag från Rångedala sockenbok: Klockaren Andersson förföll till dryckenskap, och hans syssla blev honom fråntagen. 1843 skrevs i ett protokoll sålunda: Hvad afskedade Klockaren beträffar, skall, då han icke enligt tillsägelse skaffat sig bostad, vräkningsdom på honom sökas. Härjämte beslöts att alla Sockenborna skulle uppmanas att icke till f.d. Klockaren, hans hustru eller någon deras utskade sälja brännvin." 1845 heter det; "Afskedade Klockaren Andersson får vaccinera i år, såsom förut med villkor att det sker ordentligt och noggrant."


År 1850-02-23, 40 år gammal, dog Britta Johanna Strandman i Lungsot. I dödboken står det: Inhyses hosten vid sockens slut. De har skrivit hennes namn som Johanna Christina Strandman.


Anders Andersson flyttade senare till Borås där han gifte om sig år 1857-04-21. Han gifte sig med Anna Maria Carlsdotter. De fick en dotter Matilda 1857-05-03. Matilda blev endast tre månder gammal.  År 1860 emigrerade han till Amerika.


När Anders emigerar till Amerika tar han sig efternamnet Lönnberg efter sin morfar. Men han blir inte långvarig i Amerika då hustru Anna Maria dör i Nord Amerika 1860-10-20.


Han flyttade tillbaka 1861-05-04 till Göteborg Domkyrkoförsamligen.


Här försvinner spåren efter Anders Andersson Lönnberg.

Britta Johannas far: Jakob Petter Strandman, född 1772-08-25 i Hjo stad.

Jakob Petters far handlaren och rådmannen Petter Strandman i från Hjo stad. Mor var Britta Christina Pehrsdotter.


När Jakob Petter var 18 år gammal, år 1790, flyttade han till Lidköping och gick där som färgarlärling.


Fem år senare, år 1795 flyttade Jakob Petter till Borås.


Han gifte sig 1797-06-20 med Johanna Kristina Segrelia från Borås. Jakob var då färgare i Falköping.


År 1797 flyttade de alla till Falköping. Gården där de bodde hette Ället. Här bodde de i 26 år. Jakob arbetade som färgare. Han var även rådman uti staden. Han var fabrikör de hade flera pigor och drängar på gården. Här fanns även geseller.


Jakob ägde ett flertal torp i Falköping. Detta kan man se i bouppteckningen som skrevs efter Jakobs död 1823. Se nedan!


Jakob och Johanna Kristina fick 10 barn tillsammans.


Jakob var 49 år 1823-01-11 när han dog av pleuresi (lunginflammation) i Falköping.


Änkan fru Strandman född Segrelius och barnen flyttade efter Jakobs bortgång till  Eric Bengtstomten i Falköping. Här bodde hon fram till sin död 1841-04-25. Hon blev 74 år gammal.


År 1825 finns en tidningsartikel från Kungliga bibliotekt, Post och inrikestidningar, en artikel från Falköping. Jakob Petters son Jakob Petter (f, 1799) har 1 sept 1825 ställts under apotekaren herr Löwings förmyndarskap. Han blir vid 26 års ålder omyndigförklarad.
Jakob Petters far: Petter Strandman, född 1745-09-29. Vi vet inte ännu var någonstans han föddes.


I hfl står det att Petter kom från Östergötland. Hans föräldrar gifte sig 1743-06-12 i Riddarholmens kyrka i Stockholm. Hans far var Inspektor Jacob George Strandman och mor Greta Biörkström.


Petter bodde i Skara stad hos Borgmästare Hans Hendric Krügers gård. Troligen inflyttad någon gång mellan åren 1767-69.


Han flyttade år 1769 i oktober månad från Skara till Hjo stad. Han gifte sig med Britta Christina Persdotter 1769-12-17 i Hjo.


Hon var född i Hjo, men bodde en tid i Askersund då hon flyttade tillbaka till Hjo och gifte sig med Petter. Hon var med barn när de gifte sig. Petter var 24 år och Britta Christina var 18 år.


Petter Strandman var inte omtyckt av sina svärföräldrar Pehr Svensson och Sara Svensdotter. Pehr var en förmögen handelsman och rådman i Hjo stad.


Han ansågs inte vara lämplig att få burskap i Hjo och det inlämnades en protestskrivelse till Rådhusrätten i Hjo. Han skaffade ett intyg på att han skött sig tidigare och fick igenom sitt burskap. 


Svärfar Pehr och svärmor Sara satte sig emot äktenskapet mellan dottern Britta Christina och Petter.  Mågen Petter som var handelsman i Hjo hade också skulder. Pehr och hustrun Sara skrev den 15 juni 1771 ett testamente att deras yngsta dotter Stina, mot deras vilja och välbehag, ingått i äktenskap med handelsmannen Petter Strandman och med högsta oro och bedrövelse hos deras måg som försummat en högst skyldig levnad och hushållning inte ska efter deras död få tillgång till deras egendom.


Han köpte en fjärdel av Fotagården i Hjo där de bosatte sig.


Petter och Britta Christina fick tre barn tillsammans.


År 1777 var Petter och Britta Christina tillsammans med Britta Christinas mamma Sara Svensdotter i Göteborg. Ur tidningen Göteborgs allehanda år 1777-08-12 står det följande: Till staden ankom resande: handelsman Peter Strandman och dess hustru samt mad. Sara Svensdotter och pigan Anna Lena Frimodig, logera hos hökare J. Westberg på Drottninggatan. Artikel från Kungliga bibliotekts dagstidningar.

(Hökare, äldre benämning på detaljhandlare)Petter arbetade som rådman, stadskassör och handelsman i Hjo stad och förekommer i ett flertal protokoll i från Hjo Rådhusrätt. 

En del protokoll visar att att han inte kunda sköta sina affärer.


På en auktion köpte svärfadern Pehr två fjärdelar av Fotagården. Svärfaderna gör Strandman arvlös till förmån för barnbarnen. Efter att Pehr dött år 1780 ångrar sig hans hustru Sara Svensdotter sig och låter Petter får köpa tillbaka tre fjärdelar av Fotagården. Men Petter klarar fortfarande inte sina affär och måste sälja Fotagården igen. Denna gången var det en man från Göteborg, herr Bagge som fick köpa gården. Petter hade en stor penningskuld till herr Bagge. Men svärmor Sara köper tillbaka Fotagården av herr Bagge och blir dess ägare till Fotagården. När Sara dör  år 1880, blir Petters dotter Greta Saras make Jonas Holm ägare till Fotagården.


Enl Hjo Kyrkoräkenskap: Undernämnda äro skyldiga till Hjo kyrka: Rådman Strandman dito den 28 september 1781, 7 riksdaler 24 shilling.


Pehr började med glashandel som sedan utökades till en välsorterad handelsbod.


I Bouppteckningen som skrev 29 september 1780 efter handelsborgaren Pehr Svensson bortgång, står det att herr Rådman Strandman och hans far Inspector Strandmans änka madam Greta Björkström hade flera skulder att betala till familjen.


En tidningsartikel från tidningen Inrikes tidningar, Kungliga biblioteket, där Petter Strandman finns med i från Hjo stad mars 1782 "Bortkomna och förlorade saker"
En tidningsarktikel från tidningen Dagligt Allahanda, Kungliga biblioteket, artiklen är Inkomna resande till Stockholm år 1784-10-19, där Rådmannen Petter Strandman från Hjo bor hos hattmakaren Jusberg i spectens gränd. (Spektens gränd  är en gränd i Stockholm som går från Trångsund till Prästgatan i Gamla stan)Petter och Britta Christinas son Jakob utflyttad år 1790 till Lidköping som Färgarlärling.


Den 10 juni 1799 sker en boskillnad mellan Petter Strandman och Britta Stina Strandman.


År 1802-09-15 dog hustrun Britta Christina i lungsot.


År 1812 flyttade Petter till sin son och hans familj i Falköping och sedan vidare till sin dotter och måg på Fotagården i Hjo stad. (I hlf står det att han ska ha varit född 1840 i st för 1845).


Han flyttade år 1813 till Wireda Jönköpings län. Han bodde ett tag hos änkefrun Hammarborg.

Hon var 20 år yngre än Petter. Han titulerade sig då som inspector. Han flyttar sedan till Rättaren Johan Jeansen i Wireda. Han bodde på Wiredaholm. Här står det att Petter var född i Skällvik 1740 29/9. (Han kan inte hittas i Skällvik Östergötland år 1740-45)


Petter flyttade tilbaka år 1815 till Hjo och sedan tillbaka till Falköping år 1817 och till slut kommer han tillbaka igen till Hjo år 1818.


Två år senare dog Jakob 1820-02-18 i Hjo stad. Han var enligt dödboken 79 år gammal. Änkeman och f d rådman boende hos dotter fru Holm i Hjo. Dog av bröstfeber.

Petter Strandmans far: Jacob Georg Strandman, född 1720-09-27 i Häggum i Västergötland.


Hans far var Löjtnant Petter Strandman och mor Anna Catharina Gyllensting.


Faddrar: Capten Olof Stjernegranat, Johan Botwed Gyllensting, Fru Wälborne Margareta Hierta, Fr Caisa Merkler, Jungru Stina Papegoja.


Han flyttade med sina föräldrar till gården Hökaberg i Eggby, Varnhem i Skara.


Jacob Georg var 14 år när hans mor Anna Catharina Gyllensting dog år 1734-02-05.


Han flyttade till Stockholm och gifte sig i Riddarholmens församling Stockholm år 1743-06-12 med pigan Gretha Björkström. Han var 23 år när han gifte sig och arbetade då som skogsvaktmästare.


Jacob Georg och Gretha flyttade vidare från Riddarholmen men vart de flyttade vet vi inte ännu. De fick sonen Petter som var född 1745. (Enligt vissa uppgifter ska han ha varit född i Skällvik i Östergötland år 1740 men dessa uppgifter går ej att bekräfta).


Jacob Georg och Gretha flyttade så småningom tillbaka till Hökaberg i Eggby. Petter arbetade då som inspektor.


Jacob Georg hade mycket skulder. Han lånade pengar och det skrevs reverser med hög ränta som han inte alltid kunde betala tillbaka. Han lånade pengar för att kunna betala av sina skulder vilket resulterade i fler skulder och han fick till slut pantsätta Hökaberg i Eggby. Han lånade av bl a sonhustruns föräldrar som han inte kunde betala tillbaka och hans namn finns med i bouppteckningen år 1780-09-29 för Pehr Svensson.


Det finns också en tvist mellan handelsmannen Olof Spargren från Göteborg och Jacob Georg och där även Jacob Georgs son handelsmannen Petter Strandman var inblandad i. Det verkade som tvisten gällde en förskrivning som startade redan 29 oktober 1769. Denna tvist höll i sig i flera år då det finns ett flertal protokoll över tvisterna.


Jacob Georg dog i Eggby år 1773, 54 år gammal. De hade ett välbergat hem då det finns bouppteckning för Jacob Georg med deras hushåll beskrivet.


Hustrun Greta bodde kvar på Hökaberg efter Jacob Georgs bortgång fram till 1782 då hon flyttade till sonen i Hjo. Hökaberg fanns fortfarande kvar i familjens ägo fram till Gretas bortgång år 1789.


Jacob George Strandmans far: Petter Strandman tidigare Öhrn. Född omkring 1682. Var vet vi ännu inte. Troligtvis någonstans i Västergötland enligt Lewnhaupts militärer " Karl XII:s officerare. Där ska han enligt Lewenhaupt vara född 1694.  Petter 65 år vid sin bortgång, då bör han varit född 1682.


Petter var Löjtnant inom det militära och i Lewenhaupts "Karl XII:s officerare" finns följande uppgifter: Strandman, Petter, f 1694 i Västergötland, rustmästare vid Vestgöta tremän inf.reg år 1712. Furir år 1715. Förare vid Helsinge tremän inf.ba år 1717. Fältväbel vid Entergastereg år 1718. Fänrik vid Upplands tremän inf.reg. s.å. Avsked år 1719-09-30.


(Det står Entergastregementet i generalmönsterrullarna. Fick hjälp av en person via Anbytarforum att tyda texten och det står; EnterKarlarnes Regemete.)


Petter Strandman och Anna Catharina Gyllensting gifte sig 1719-12-27 i Häggum församl utanför Skara.

Det står i vigselboken; Löjtnanten ädel och manhaftige Petter Stranman och ädel och wälborne jungfru Anna Catharina Gyllensting.

Anna Catharinas kom från den adliga släkten Gyllensting. Hennes far var Jakob Gyllensting och hennes mor Juliana Sofia Pilefelt. (Läs mer om Adliga släkten Gyllensting och Pilefelt på andra sidor på denna hemsida).


Petter och Anna Catharina bodde först i Häggum Skaraborgs län och flyttade sedan till Hökaberg i Eggby utanför Skara. De bodde på gården Hökaberg.


Man kan läsa i Häggums hfl kyrkoräkenskaper för åren 1722 och 1723 att Löjtnant Petter Strandman gav pengar till dom fattiga. År 1723 gav han pengar både i början på året och sedan den 30 juni och även senare på året. År 1724 skänkte han pengar till Eggby kyrka. År 1731 skänkte herr Strandman 1 riksdaler till kyrkan i Eggby.


I kyrkoräkenskaper för Eggby församl år 1730 står det följande: Den 24 juni lånte Leutenanten Herr Petter Strandman, mot Hökabergs hustruns bref i pant. Han fick låna 5 daler.


Petter och Catharina fick fyra barn. Ev kan de ha fått fler barn tillsammans då det finns uppgifter om barn som dött i Hökaberg men utan föräldrarnas namn uppgivna.


Hustrun Anna Catharina dog 1734-02-05 i Eggby församl.


1734-04-10 begravdes ett barn i Varnhem utan förnamn; Löjtnant Strandmans barn i Hökaberg.

Barnet dog två månader efter hustrun Anna Catharinas död.


Det begravdes också ytterligare enl dödboken över Varnhem ett barn; Det står följande: 1735-08-12 Löjtnanten Strandmans barn.


Petter var änkling i nio månader men gifte om sig med Anna (Annika) Warenberg året var 1734-11-26 i Luttra församl.


År 1737-04-10 föddes ett barn till Löjtnant Strandman i Luttra församling.


Annika och Petter flyttade tillbaka till Hökaberg och här fick de flera barn tillsammans.


Petter dog 1747-11-06 i Eggby församl. Han begravdes i samma grav som sin första hustru och deras gravsten finns fortfarande kvar i Eggby kyrka bakom stora entrédörren till höger.

 

Gällande klockare Anders Andersson:

Uttrag ur ett sockenprotokoll från Rångedala

13 januari 1841.

Gällande Jakob Petter Strandman 1772 - 1823:

En del ur Bouppteckningen från Falköpings rådhusrätt1823-01-11

Gällande klockare Anders Andersson:

Utdrag ur ett protokoll från Rångedala sockenstämma maj 1843