Pilefelt

Pilefelt adelsätten nr 230Klicka på bilden och du kommer till

Antavla - genvägar

Pilefelts ätten introducerades år 1635. Den första i ätten är Bengt Håkansson Gemla, Öja socken i Koronbergslän. Han var gift med Elin Mattsdotter, dotter till hövidsmannen Matts Henriksson. (Matts Henriksson är stamfader till ätten Silfverheimättenr 93).


Bengt Håkansson och och Elin Mattsdotter får sonen Per Bengtsson


Per Bengtsson till Fjäll i Björsäter socken och Gösslunda som i Skaraborgs län. Per Bengtsson erhöll från konung Johans donation på två gårdar; Fjäll och lilla Kärr, Lugnås Skaraborgs län.


Per Bengtsson får sonen Bengt som tar sig namnet Pilefelt efter vapnet.


Bengt gifte sig januari år 1620 med Anna Gilliusdotter Wittenboll från Holland.

Bengt var överstelöjtant vid Älvsborgs regemente 1630 och 1635-1639 överste för Skaraborgs regemente. Han var kommendant i Wismar där han dog år 1641 efter en långvarig sjukdom. Han begravdes i Lugnås kyrka. Enligt gravstenen var de gift i 21 år. Hade fyra söner och fem döttrar.


Bengt Pilefelt och Anna Gilliusdotter Wittenboll fick sonen Georg eller Göran Bengtsson Pilefelt. Göran Pilefelt gifte sig med Catharina Elisabeth Printz dotter till Johan Printz och Maria Linstow.

 

Göran och Catharina fick sju barn tillsammans.


Göran var med i Karl X Gustavs polska krig år 1657. Han var löjtnant vid adelsfanan år 1672 och ryttmästare år 1677. Därefter major och avskedad 1678 för ålderns skull. Göran dog år 1686 i Lugnås.


Catharina Elisabeth Printz dog 10 april 1712. Se nedan utdrag ur dödboken Björsäter sn.


Källa: Elgenstierna, adelns ättetavlor, kyrkböcker. Mycket mer finns att läsa i dessa böcker.

Baksidan på Lugnås kyrka


HÄR UNNER HWILA UTH I HERRANOM DEN EDLE OCH WELB BENGT PEDERSON PILEFELT TIL FIEL OCH RWHD FORDOM ÖFWERSTE OCH COMMENDANT I WISMAR SAMPT HANS ELSKELIGA KIARA FRW WELB ANNA GELIWSDOTTER WITENBOLL OCH AFSOMNADE ÖFWERSTEN UTHI HERRANOM ANNO CHRISTI 1641 DEN 28 IANUARII OCH FRWN ANO 16.. DEN..SEDAN THE CHRHELIGEN OCH WÄL UTHI 21 AHR 2 VEKOR OCH 3 DAGAR TILHOPA LEFWAT OCH 9 BARN 4 SÖNER OCH 5 DÖTTRAR TILSAMMANS AFLAT HAFWA GVDH GIFWET THEM MEDH ALLA CHRISTROGNA EN FROG DEFWL UPSTÅNDELSEKartskiss tagen över Lugnås socken i Skarabrogs län där bland annat Fjäll och Lilla Rud finns med.

Ur dödboken från Lugnås år 1712

Wälborna fru Catharina Elsabeth Printz på Fjäll, är på sitt första ålders år förd av sina föräldrar till America, och där (övferlefvedt?) 13 åhr, sedan fördt ett Gudfruktigt lefverne in till 71 ålders åhr, då hon i salig stund i (herrens?) afsomnat.