Johan Printz

Johan Printz och hans hustru Maria von Linstow

Klicka på bilderna och du kommer till deras ansedel i Holger

Antavlor - Genvägar

Johan Printz, född 1592-07-20 och hans namn var Johan Björnsson. Han var prästson från Bottnaryd i Jönköpings län.

År 1642-07-20, 50 år gammal, adlades han och tog namnet Printz efter sin morfar Sweno Benedicti Putt Prinz.


Johan ägnade sig som ung åt studier i Jönköping, Skara och Lindköping. Han fortsatte år 1618 med teologiska studier utomlands och var inskriven på universitetet i Rostock och Greiswald i Tyskland.

När han återkom till Sverige år 1619 och blev han hjälppräst åt sin fars församling i Skara.


År 1620 fick han ett stipendium av Gustav den II Adolf när denne var på besök i Bottnaryd. Året därpå läste han på universitetet i Helmstedt i Tyskland.


Han var 30 år när han gifte sig år 1622 i Helmstedt med Elisabeth von Boche född 1598. Hon var dotter till den furstlige Braunschweigske rådsherren Lüdeke Hansson von Boch och Armegard Hansdotter von Hagen.

Någon präst blev Johan aldrig utan hamnade inom det militära i stället. Johan och Elisabeth fick tre barn tillsammans, Gustaf, Christina och Armegot.


Johan och Elisabeth återvände år 1622 till Sverige och Johan fick anställning vid Gustav Horns regemente och sedan vid Adelsfanan, Sveriges första reguljära kavalleriförband.

Han steg i graderna inom de svenska förbanden och var år 1638 överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente.


Genom ett beslut av riksrådet år 1640 blev han satt i arrest då han hade lämnade fästningen Chemnitz i Tyskland utan fältmarskalken Banérs tillstånd. Han flydde till Stockholm för att rapportera händelsen men sattes i häktet. Han frikändes 1641-02-09 och frisläpptes senare för händelsen.


1640 måste ha varit ett svårt år för Johan då inte bara han satt i häktet utan även hustrun Elisabeth och barn blev fängslade. Elisabeth dog i Stockholm år 1640-11-12 och begravdes i Klara församling i Stockholm.


Johan ingick i nytt äktenskap år 1641 med Maria von Linstow född år 1610 från den Mecklenburgiska adelsätten.  Printz var då 49 år och Maria 31 år gammal.

Maria hade varit gift två gånger tidigare, dels med Ulrich von Hagen och med översten Lüdert von Stralendorff.


Johan och Maria fick tre döttrar tillsammans, Catharina Elisabeth f. 22/4 1642 , Gunilla f .? och Elsa f. 9/2 1651 .


Lite histiora kring dotter Elsa Printz:

Ett avJohan Printz boställen var Åbylund, ett frälse-säteri i Strå socken, Dals härad, Linköpings län.

Lars Hård från Hattsjöhult i Småland,  sålde det Åbylund säteri år 1662 till  Johan  Printz.

Abylund tillföll dottern Elsa i hennes 2:dra gifte med lagmannen Jakob du Rées. Jakob du Rées härstammande från Flandern i Belgien. Han dog här år 1725. Gården tillföll då dottern Elsas andra man, kaptenen Hans von Schwerin af Grellenberg. Han dog 1761. Men han lär inte ha ägt Abylund. Efter år 1757 lär det ha varit flera olika ägare.


År 1642 utnämndes Printz av Axel Oxenstierna till guvernör över kolonin Nya Sverige vid Delawarefloden, Philadelphia i Nordamerika. Han Adlades samma år och upptog namnet Printz efter sin morfar. Han tilldelades enl Norrköpingsbesluts villkor ett antal krono- och skattegårdar i Mo härad med bl a Gunillabo säteri (Gunillaberg) i Bottnaryd.


Han avseglade 1 november 1642 med skeppen Fama och Svanen till Nya Sverige via Portugal, Kanarieöarna och ön Antigu. Under sista etappen var det dåligt väder med stormar och de anlände Fort Christina den 15 februari 1643 med ett skadat skepp.

Familjen bosatte sig på ön Tinicum som han hade fått i donation. Där byggde han residenset Printz Hall.

Printz som var en stor (han vägde cirka 170 kg) och sträng man gav ett starkt respektingivande intryck och fick av indianerna namnet "Storbuken" men relationen mellan Printz och indianerna lär ha varit gott.Printz koloniserade sig i Nya Sverige och sände bl a bäverskinn och stora mängder tobak till Sverige. Han i sin tur fick förnödenheter från Sverige och så länge detta kom fungerade kolonisationen bra.

När understödet nästan upphörde blev situationen svårare för honom och det blev även motsättningar från Holland. Printz kunde inte stå emot det stora trycket från Holland.


År 1653 utbröt ett myteri bland kolonisterna som anklagade Printz för hårdhet och egennytta. Efter en tid utsåg han sin måg Johan Papegoja som vice guvernör. Samma år, efter det att kolonisterna gjort myteri, tröttnade Printz på sina uppgifter i Nya Sverige och reste hem med ett holländskt fartyg till Europa med sin familj, utan dottern Armegot som stannade kvar med sin man Johan Papegoja.

Johan med familj var sammanlagt 10 år i Philadelphia. De var där mellan åren 1643-1653.


På våren år 1654 kom han åter till Stockholm. Han fick då veta att man hade sänt iväg en ny expedition till Nya Sverige med en ny efterträdare, guvernör Johan Rising. Denne fick en kort tid som ny guvernör. Två år senare, ca 1656, tog holländarna över Nya Sverige.

Johan erhöll samma år 1654, ytterligare några hemman, ett i Västerås och ett i Skaraborgs län.Han fick nya militäriska uppgifter. Han blev bl a överste och hade ansvar för utskrivningar av soldater till kriget i Polen.

Efter en tid utsågs han till kommendant och ståthållare på Jönköpings slott, året var 1657.


Han efterträdde Gustav Pilefelt som dog samma år. (Denne Gustav Pilefelt var bror till hans dotter Catharina Elisabeths svärfar Bengt Pilefelt).

Året efter 1658-06-04 tillträdde han som Landshövding i Jönköpings län. Han fick då under hela sin livstid rätt att bruka och behålla sex hemman.

4 Januari år 1660 hade Karl den X Gustav kallat samman riksdagen i Göteborg i Kronhuset som då fungerade som rikssal. Karl den X Gustav hade kallat samman riksdagen för att få folkets stöd till sitt anfall mot Danmark. Johan Prins var närvarande vid detta möte och under tiden insjuknade hustrun Maria i Jönköping. Hon dog samma år 1660.


Karl den X Gustav dog av lunginflammation den 13 februari år 1660 under den pågående riksdagsstämman. Transporten med den avliden kungen gick via Bottnaryd den 9 april samma år med ett stort följe. Printz fick ta emot begravningståget på Gunillaberg. Följet kom på eftermiddagen och stannade till eftermiddagen dagen där på.

Tre år senare år 1663 föll Johan av sin häst när han red under en av sina pendlingar in till Jönköpings slott. Han dog av sviterna efter fallet den 3 maj 1663, 71 år gammal, på Jönköpings slott.

Då Bottnaryds kyrka inte var klar efter en ombyggnad blev Johan inte begravd förrän den 6 september 1663.

Under tiden mellan april och september stod hans kista i en kammare på Jönköpings slott.


Printz familjegrav finns i Bottnaryd kyrka under södra korsarmen.

Inne i kyrkan finns Ribbingska gravkoret med två stora målningar av Johan Printz och hustrun Maria von Linstow. Utanför kyrkan finns finns sedan år 1963 en minnessten över Johan Printz.

Tavlan föreställer dottern Armegot. f. omkr 1625 i Bottnaryd. (Armegot är storasyster till vår Cathrina Elisabeth). Armegot gifte sig med Johan Papegoja år 1645 i Delaware. Hon dog på Läckö slott år 26/11 1695. Begraven på Otterstads kyrkogård. (Enl dödboken Otterstad var Armegot 60 år när hon dog, och då bör hon varit född omkr 1635).


Man kan läsa mer om henne i  Kvinnorna i Nya Sverige av Alf Åberg. (Tavlan hänger i Bottnaryds kyrka).

I rådhusparken i Jönköping finns en minnesten av landshövdingen Johan Printz. Se nedan!


På Stenpiren i Göteborg, finns en relief av Carl Milles på Johan Printz. Se nedan!


Källor:

Jönköpings bibliotek

Skara Bibliotek

Gudmunds Gille årsbok

Elgenstiernas ättetavlor

Bottnaryds hembygdsförening

Riksarkivet Stockholm

Tack till vaktmästaren i Bottnaryds kyrka för guidning och visning av Ribbingska gravkoret.

Rådhusparken i Jönköping

Minnesstaty för Guvernören Johan Printz. Han var landshövding i Jönköping mellan åren 1658-1663

Sjöfartsmuseet i Göteborg

Det finns en utställning för Johan Printz där de visar en modell av fartyget Kalmar Nyckel. En fantastiskt vacker gobeläng hänger på väggen som föreställer Johan Printz liv i Delaware år 1643-1653. Gobelängen är sydd av den svenska textilkonstnären Barbro Lundberg Nilsson. Mönstret ritades av konstnären Bertil Damma år 1928.

Källa: Sjöfartsmuseet Göteborg

Stenpiren vid Packhuskajen i Göteborgs hamn

På stenpiren vid packhusplatsen i Göteborg står en relief på Johan Printz till minnet av hans resa till Delaware år 1643-1653

Reliefen är gjord av konstnären Carl Milles  (Riktning: Se pilen)

källa:  Tinicum Township hittas på sidan:

http://tinicumtownshipdelco.com/


William Penn Welcomed by the Swedes

Relief av Skeppet Kalmar Nyckel. (Originalmonumentet är rest i Wilmington, Delaware). Skeppet Kalmar Nyckel byggdes i Holland någon gång runt år 1625. Den holländska  guvernören Peter Minuit (tidigare guvernör för New Holland) föreslog rikskanslern Axel Oxenstierna att man skulle grunda ett svensk-holländsk handelskompani för att kolonisera sig i Amerika.

Kompaniet ägdes till hälften av holländare och hälften svenskar.

Expeditionen bestod av två skepp Kalmar nyckel och Fågel Grip. Exakt hur många som var med på expeditionen vet man inte, men bl a 24 st soldater som värvats var med på resan från Göteborgs hamn i november 1637. 

Expeditionen kom till Delaware i Pennsylvania i mars 1638. Peter Minuit anlade kolonin Nya Sverige (nuvarande Wilmington) och lät bygga en skans som fick namnet Fort Christina efter Sveriges dåvarande drottning Kristina.

När Peter Minuit hade anordnat kolonin i Delaware for han i väg på ny resa till Västindien för att hämta hem tobak. Där dog han i en orkanolycka den 5 augusti 1638.


Mer information om Nya Sverige rekommenderas att läsa boken; Kvinnorna i Nya Sverige skriven av Alf ÅbergÖverstelöjtnant Johan Printz expeditionen for från Göteborgs hamn hösten 1642 med skeppen Fama och Svanen och anlände till Delaware Pennsylvania den 15 februari år 1643.

Med ombord var bl a ett trettiotal soldater, hantverkare. Printz var Guvernör i Nya Sverige mellan åren 1643-1653.

Han anlade bl a kolonierna Nya Göteborg och nya Korsholm.

(Nya Göteborg är nuvarande fort Tinicum Township. År 1780 blev Tinicum Township en delstat i Pennsylvania och ligger ungefär 12 mil från centrala staden Philadelphia).

Bilderna föreställer uppbyggnaden av Delaware med familjelivet som jordbruk och två män som sågar ved

1638-1938The people of Sweden erected this monument to the memory of the first Swedish settlement on American soil and cave it in custody of the state of Delaware

Governör and  ? Johan Printz

1643 -1653

And .... Swedish colonists establismed civilization in the Delaware Vally

Runaway horses returned by indians to Swedes

1638-1938 Sveriges folk reste denna vård till minnet av den första svenska bebyggelsen på Amerikas jord och ställde den under statens Delawares skydd.

Originalmonumentet höggs i svensk granit och uppställdes i USA. Detta är en avgjutning i brons av den ursprungliga gipsmodellen som stod uppställd på söder Mälarstrand i Stockholm. Avgjutningen är utförd år 1938 av kunglig hovkonstgjutaren Herman Bergman på uppdrag av kooperativa förbundet.

Utanför Bottnaryds kyrka finns en minneskyld för Johan Printz

Bottnaryds kyrka byggdes år 1667 efter att den medeltida kyrkan revs år 1666. Klockspelet utanför kyrkan byggeds år 1686. Bottnaryds kyrka ligger alldeles intill Gårdsjöns östra strand i Mo härad, Jönköping.

Printz vapen bestående av två sexuddiga stjärnor. Vapnet finns i Bottnaryd kyrka.

Johan Printz namnteckning


Namnteckningen är från ett signerat brev som Printz har skrivit till Axel Oxenstierna 14 april 1643.

Källa: Brevet finns på Riksarkvet Stockholm, Axel Oxentstiernas samlingar

Utanför kyrkan i Bottnaryd finns en minnestavla uppsatt år 1963. Stenen är uppsatt för att hedra minnet över Johan Printz död i 300 år.

Ett brev som Johan Printz skrev 20 januari 1647


Klicka på bilden och se den i större format.


Källa: Riksarkivet Stockholm, Axel Oxentstiernas samlingar