Armegot Printz
född 1625
Armegot Printz
f. 1625


d.

Biografi ]
*Johan
Printz (Björnsson)

f. 1592-07-20
Bottnaryd, Jönköping
d.
1663-05-03, Jönköping
Landshövding i Jönköping

*Bero Björn
Johannis Hansson

f.
d. 1642
Kyrkoherde, Riksdagsman
*Hans Botvidsson
f.
                
*Gunilla
Printz Putt Svensdotter

f.
d.

*Sweno Benedicti Putt Printz
f.
*Gunilla Håkansdotter
f.
Elisabeth
Von Boch

f. 1598
Tyskland
d. 1640-11-21
Stockholm


                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Armegot Printz, född 1625.

Armegoths förnamn nämnes i litteraturen ofta vara Armegard eller Armegart. I handlingar som funnits tillgängliga skriver hon dock sitt för namn som Armegot eller Armegott.

När Printz gick bort var Christina gift med majoren sedermera överstelöjtnanten och landshövdringen Peer Örneklou.

Armegot hade i Sverige ingått äktenskap med Kapten sedemera skeppsmajoren Johan Papegoja. Denne som redan tidigare vistats i den svenska kolonin, åtföljde Printz på hans expredtion till Nya Sverige.

Catharina Elisabet var vid boutredningen gift med löjtnant sedermera major Georg Bengtsson Pilefelt till Fjell och Lillekärr i Björsäters socken av Skaraborgs län. Han nämns även som Göran, Jöran och Jürgen. Gunilla och Elsa var vid denna tid ännu ogifta.Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2018-10-20