*Johan Printz (Björnsson)
född 1592-07-20
*Johan Printz (Björnsson)
f. 1592-07-20
Bottnaryd
Jönköping
d.
1663-05-03
Jönköping
Landshövding i Jönköping


Biografi ] [ Barn ]
*Bero Björn
Johannis Hansson

f.

d. 1642

Kyrkoherde, Riksdagsman

*Hans
Botvidsson

f.
d.
Borgmästare
*Botvid
f.
                
                
                
                
*Gunilla
Printz Putt Svensdotter

f.

d.*Sweno
Benedicti Putt Printz

f.
d.
Domprost i Skara
                
                
*Gunilla
Håkansdotter

f.
d. 1571

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

*Johan Printz (Björnsson), född 1592-07-20 i Bottnaryd, Jönköping, död i 1663-05-03, Jönköping. Landshövding i Jönköping.

Från ätten Printz nr 304.

Johan Printz, född 1592-07-20 och hans namn var Johan Björnsson. Han var prästson från Bottnaryd i Jönköpings län.

År 1642-07-20, 50 år gammal, adlades han och tog namnet Printz efter sin morfar.

Han ägnade sig som ung åt studier i Jönköping, Skara och Lindköping. Han fortsatte år 1618 med teologiska studerier utomlands och var inskriven på universitetet i Rostock och Greifwald.

När han återkom till Sverige år 1619 och blev han hjälppräst åt sin fars församling i Skara.

År 1620 fick han ett stipendium av Gustav den II Adolf när denne var på besök i Bottnaryd. Året därpå läste han på universitetet i Helmstedt i Tyskland.

Han var 30 år när han gifte sig år 1622 i Helstedt med Elisabeth von Boche född 1598. Hon var dotter till den furstlige Braunschweigske rådsherren Lüdeke Hansson von Boch och Armegard Hansdotter von Hagen.

Någon präst blev Johan aldrig utan hamnade inom det militära i stället.

Johan och Elisabeth fick tre barn tillsammans, Gustaf, Christina och Armegot.

De återvände år 1622 till Sverige och Johan fick anställning vid Gustav Horns regemente och sedan vid Adelsfanan, Sveriges första reguljära kavalleriförband. Han steg i graderna inom de svenska förbanden och var år 1638 överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente.

Genom ett beslut av riksrådet år 1640 blev han satt i arrest då han lämnade fästningen Chemnitz i Tyskland utan fältmarskalken Banérs tillstånd. Han flydde till Stockholm för att rapportera händelsen men sattes i häktet. Han frikändes 1641-02-09 och frisläpptes senare för händelsen.

År 1640 måste ha varit ett svårt år för Johan då inte bara han satt i häktet utan även hustrun Elisabeth och barn blev fängslade. Elisabeth dog i Stockholm år 1640-11-12 och begravdes i Klara församling i Stockholm.

Han ingick i nytt äktenskap år 1641 med Maria von Linstow från den Mecklenburgiska adelsätten. Han var då 49 år gammal. Maria var född år 1610 och vid giftermålet 31 år gammal. Maria hade varit gift två gånger tidigare med Ulrich von Hagen och översten Lüdert von Stralendorff.

Johan och Maria fick tre döttrar tillsammans, Catharina Elisabeth, Gunilla och Elsa.

År 1642 utnämndes Printz av Axel Oxenstierna till guvernör över kolonin Nya Sverige vid Delawarefloden, Philadelfia i Nordamerika. Han Adlades samma år och upptog namnet Printz efter sin morfar. Han tilldelades enl Norrköpingsbesluts vilkor ett antal krono- och skattegårdar i Mo härad med bl a Gunillabo säteri (Gunillaberg) i Bottnaryd.

Han avseglade med skeppen Fama och Svanen till Nya Sverige via Portugal, Kanarieöarna och ön Antigu. Under sista etappen var det dåligt väder med stormar och de anlände Fort Christina den 15 februari 1643 med skadade skepp.

Familjen bosatte sig på ön Tinicum som han hade fått i donation. Där byggde han residenset Printz Hall.

Printz som var en stor (han vägde cirka 170 kg) och sträng man gav ett starkt respektingivande intryck och fick av indianerna namnet "Storbuken" men relationen mellan Printz och indianerna lär ha varit gott.

Printz koloniserade sig i Nya Sverige och sände bl a bäverskinn och stora mängder tobak till Sverige. Han i sin tur fick förnödenheter från Sverige och så länge detta kom fungerade kolonisationen bra. När understödet nästan upphörde blev situationen svårare för honom och det blev även motsättningar från Holland. Printz kunde inte stå emot det stora trycket från Holland.

År 1653 utbröt ett myteri bland kolonisterna som anklagade Printz för hårdhet och engennytta. Efter en tid utsåg han sin måg Johan Papegoja som vice guvernör. År 1653, efter det att kolonisterna gjort myteri, tröttnade Printz på sina uppgifter i Nya Sverige och reste hem med ett holländskt fartyg till Europa med sin familj, utan dottern Armegot som stannade kvar med sin man Johan Papegoja. Johan med familj var sammanlagt 10 år i Philadelfia. De var där mellan åren 1643-1653.

På våren år 1654 kom han åter till Stockholm. Han fick då veta att man hade sänt iväg en ny expedition till Nya Sverige med en ny efterträdare, guvernör Johan Rising. Denne fick en kort tid som ny guvernör. Två år senare, ca 1656, tog holländarna över Nya Sverige.

Johan erhöll samma år 1654, ytterligare några hemman, ett i Västerås och ett i Skaraborgs län.

Han fick nya militäriska uppgifter. Han blev bl a överste och hade ansvar för utskrivningar av soldater till kriget i Polen.

Efter en tid utsågs han till kommendant och ståthållare på Jönköpings slott, året var 1657. Han efterträdde Gustav Pilefelt som dog samma år. (Denne Gustav Pilefelt var bror till hans dotter Catharina Elisabeths svärfar Bengt Pilefelt).

Året efter 1658-06-04 tillträdde han som Landshövding i Jönköpings län. Han fick då under hela sin livstid rätt att bruka och behålla sex hemman.

4 Januari år 1660 hade Karl den X Gustav kallat samman riksdagen i Göteborg i Kronohuset som då fungerade som rikssal. Karl den X Gustav hade kallat samman riksdagen för att få folkets stöd till sitt anfall mot Danmark. Johan Prins var närvarande vid detta möte och under tiden insjuknade hustrun Maria i Jönköping. Hon dog samma år 1660.

Karl den X Gustav dog av lunginflammation den 13 februari år 1660 under den pågående riksdagstämman. Transporten med den avliden kungen gick via Bottnaryd den 9 april samma år med ett stort följe. Printz fick ta emot begravningståget på Gunillaberg. Följet kom på eftermiddagen och stannade till eftermiddagen dagen där på.

Tre år senare år 1663 föll Johan av sin häst när han red under en av sina pendlingar in till Jönköpings slott. Han dog av sviterna efter fallet den 3 maj 1663, 71 år gammal, på Jönköpings slott.

Då Bottnaryds kyrka inte var klar efter en ombyggnad blev Johan inte begravd förrän den 6 september 1663. Under tiden mellan april och september stod hans kista i en kammare på Jönköpings slott.

Printz familjegrav finns i Bottnaryd kyrka under södra korsarmen.

Inne i kyrkan finns Ribbingska gravkoret med två stora målningar av Johan Printz och hustrun Maria von Linnstow. Utanför kyrkan finns finns sedan år 1963 en minnessten över Johan Printz.

I rådhusparken i Jönköping finns en minnesten av landshövdingen Johan Printz.

På Stenpiren i Göteborg, finns en relief av Carl Milles på Johan Printz.Källor: Jönköpings bibliotek Skara Bibliotek, Gudmunds Gille årsbok, Elgenstiernas ättetavlor, Bottnaryds hembyggdsföreing, Riksarkivet Stockholm. Tack till vaktmästaren i Bottnaryds kyrka för guidning och visning av Ribbingska gravkoret.


Gift med
Elisabeth Von Boch, född 1598 i Tyskland, död 1640-11-21 i Stockholm.

Barn:
Gustaf Printz
Christina Printz
Armegot Printz, född 1625

Gift 1641 i Stockholm med
*Maria von Linstow, född 1610-12-20 i Bellin, Mecklenburg, död 1660 i Bottnaryd, Jönköping.

Barn:
Elisabet Printz
*Catharina Elisabeth Printz, född 1642-04-22, död 1712-04-10
Elsa Printz, född 1651-02-09, död 1720-09-24
Gunilla Printz, född ?


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2018-10-20