*Bengt Pilefelt Persson
född före, död 1641-01-28
*Bengt Pilefelt Persson
f. före
1592

d. 1641-01-28
Wismar Tyskland
Begravd Lugnås Skbg:s län
Överste


Biografi ] [ Barn ]
*Per
Bengtsson Pilefelt

f. före
1589
d. 1634-07-30
Björsäter Skbg:s län


*Bengt
Håkansson

f.
d.

                
                
*Elin
Mattsdotter Silfverhielm

f.
d.

*Matts Henriksson Silfverhielm
f.
                
*Elin

f.

d.                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

*Bengt Pilefelt Persson, född före i 1592, död 1641-01-28 i Wismar Tyskland, Begravd Lugnås Skbg:s län. Överste.

Från ätten Pilefelt nr 230.

Bengt Pilefelt föddes någon gång före 1592.

Bengt Pilefelt och Anna Giliusdotter Wittenboll från Holland gift januari 1620.
Hon erhöll 1648 30/3 besittningsrätt av donationsgodsen.

Bengt var år 1630 överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente. Han var överste för Skaraborgs regemente mellan åren 1635-1639 och kommendant i Wismar i Tyskland.

År 1634 var överstelöjtnant Pilefelt i Buxtehude i Hamburg med över 400 man.

Gårdarna Fjäll och Lilla Kärr i Björsäter socken Skaraborgs län erhöll han vid konfirm. 1636 21/3 samt Bersebo i Tjärstad socken i Östergötland som han ärvde efter sin faders syterson Göran Jönsson och där han byggde till ett säteri.

//Från Axel Oxenstineras skrifter: Hamburg 1634-04-23 P.g.a. problem med att underhålla garnisonerna lägger Salvius fram förslag till omdisponeringar och förflyttningar av trupperna i Stade och Wismar. Rekommendation att överstelöjtnant Bengt Pilefeldt befordras till överste.//

Ett brev från rikskanslern från Mainz till Drottningen där han rekommenderar Bengt till en befodran för god tjänst.

Bengt Pilefelt utses till kommendat av Wismar.

(Från 1632 till 1803 tillhörde Wismar Sverige. Under skånska kriget tillhörde Wismar under en kort tid Danmark. Wismar var formellt en del av Sverige ända fram till 1903.)

Bengt dog 1641-01-28 i Wismar efter långvarig svår sjukdom och begravdes i Lugnås kyrka Skaraborgs län.

Hustrun Anna dog 1664 10/11 på Rud i Lugnås.

Enligt gravstenen var de gifta i 21 år två veckor och tre dagar samt hade haft fyra söner och fem döttrar.

Bengts Pilfelts gravsten finnes i Lugnås kyrka. På den står det; Här under vilar uti herranom den edle och welb Bengt Pederson Pilefelt til Fiel och Rwhd (Rud) fördom öfverste och commendant wismar samt hans elskliga kära frw welb Anna Geilwsdotter Wittenboll och avsomnade öfwersten uthi herranom anno christ 1641 den 28 januari och fuwn anno 16? den sedan the christeligen och wäl uthi 21 åhr ? 3 dagar tilhopa lefwat och 9 barn 4 soner och 5 dottrar tillsamsafvlat hawa duhd gifwet them medh alla christrogna en frögdeful wälståndelse.

Den 5 september år 1715 kom prosten Detterberg till Lugnås. Man beslustade då att Lungås kyrka skulle bygga en sakristia. Vidare skulle översten pilefelts upphöjda grav vid altaret sänkas till ner till golvet då graven stod i vägen för folkets fria gång.

Två år senare den 6 oktober år 1717 kom Biskop Svedberg på visitation och fann "at sacristien i Lungås icke efter påminielse war giord, icke heller något tilgiordt med salig Öfverste Pihlefelts grafs nedtagande" För detta fick vederbörlig ort plikta.

Efter 7 år, 16 oktober år 1724, kom en ny biskopsvisitation av biskopen Svedberg till Björsäter socken och fann då igen att Pilhlfeltska graven i Lugnås kyrka stod lika hög som förut. Ur Björsäter kyrkliga räkenskaper: Herr Major Pilefelt skal genom bref anmodas till att nidsenkia sin grafsten och jenomgöra ? medget övriga kyrkiogolfvet emedan församligen ejes hafwer stort besvär och mehn af honom wid Herrens heliga Nattvards begående"


Gift 1620-01 med
*Anna Giliusdotter Wittenboll, född i Holland, död 1664-11-10 i Lugnås.

Barn:
Henrik Bengtsson Pilefelt, död före 1669
Gertrud Bengtsdotter Pilefelt
Helena Bengtsdotter Pilefelt
*Göran Pilefelt Bengtsson, född före 1641, död 1686-07-31


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2018-10-20