*Petter Strandman tidigare Öhrn
född omkr 1682, död 1747-11-06
*Petter Strandman tidigare Öhrn
f. omkr 1682


d. 1747-11-06
Eggby Skbg: län

Löjtnant


Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

*Petter Strandman tidigare Öhrn, född omkr 1682, död 1747-11-06 i Eggby Skbg: län. Löjtnant.

Enl Elgstiernas Adelskalender och militärrullar ska Petter Strandman varit född år 1694 i Västergötland. Enl dödboken år 1747 för Eggby församl var Petter 65 år vid sin bortgång, då bör han varit född 1682.

Petter var Löjtant inom det militära och i Lewenhaupts "Karl XII:s officerare" finns följande uppgifter: Strandman, Petter, f 1694 i Västergötland, rustmästare vid Vestgöta tremän inf.reg år 1712. Furir år 1715. Förare vid Helsinge tremän inf.ba år 1717. Fältväbel vid Entergastereg år 1718. Fänrik vid Upplands tremän inf.reg. s.å. Avsked år 1719-09-30.

(Det står Entergastregementet i generalmönsterrullarna. Fick hjälp av en person via Anbytarforum att tyda texten och det står; EnterKarlarnes Regemete.)

Petter vigdes 1719-12-27 i Häggum församl utanför Skara. Det står i vigselboken; Löjtnanten ädel och manhaftige Petter Stranman och ädel och wälborne jungfru Anna Catharina Gyllensting.

Petter och Anna Catharina bodde först i Häggum Skaraborgs län och flyttade sedan till Hökaberg i Eggby utanför Skara. De bodde på gården Hökaberg.

Man kan läsa i Häggums hfl kyrkoräkenskaper för åren 1722 och 1723 att Löjtnant Petter Strandman gav pengar till dom fattiga. År 1723 gav han pengar både i början på året och sedan den 30 juni och även senare på året. År 1724 skänkte han pengar till Eggby kyrka. År 1731 skänkte herr Strandman 1 riksdaler till kyrkan i Eggby.

I kyrkoräkenskaper för Eggby församl år 1730 står det följande: Den 24 juni lånte Leutenanten Herr Petter Strandman, mot Hökabergs hustruns bref i pant. Han fick låna 5 daler.

Petter och Catharina fick fyra barn. Ev kan de ha fått fler barn tillsammans då det finns uppgifter om barn som dött i Hökaberg men utan föräldrarnas namn uppgivna.

Hustrun Anna Catharina dog 1734-02-05 i Eggby församl.

1734-04-10 begravdes ett barn i Varnhem utan förnamn; Löjtnant Strandmans barn i Hökaberg. Barnet dog 2 månader efter hustrun Anna Catharinas död.

Det begravdes också ytterligare enl dödboken över Varnhem ett barn; Det står följande: 1735-08-12 Löjtnanten Strandmans barn.

Petter var änkling i nio månader men gifte om sig med Anna (Annika) Warenberg året var 1734-11-26 i Luttra församl.

År 1737-04-10 föddes ett barn till Löjtnant Strandman i Luttra församling.

Annika och Petter flyttade tillbaka till Hökaberg och här fick de flera barn tillsammans.

Petter dog 1747-11-06 i Eggby församl. Han begravdes i samma grav som sin första hustru och deras gravsten finns fortfarande kvar i Eggby kyrka bakom stora entrédörren till höger.





Petter var Löjtant inom det militära och i Lewenhaupts "Karl XII:s officerare" finns följande uppgifter: Strandman, Petter, f 1694 i Västergötland, rustmästare vid Vestgöta tremän inf.reg år 1712. Furir år 1715. Förare vid Helsinge tremän inf.ba år 1717. Fältväbel vid Entergastereg år 1718. Fänrik vid Upplands tremän inf.reg. s.å. Avsked år 1719-09-30.


Gift 1719-12-27 i Häggum med
*Anna Catharina Gyllensting, född 1699-08-08 i Norra Lundby Skbg: län, död 1734-02-05 i Eggby Skbg: län.

Barn:
*Jacob George Strandman, född 1720-09-27, död 1773-02-14
Juliana Eleonora Strandman, född 1721-12-24
Anna Maria Strandman, född 1724-07-07
Petter Strandman, född 1725-09-01
Johannes Strandman, född 1731-01-08

Gift 1734-11-26 i Luttra med
Annika Warenberg gift Strandman, född 1707-09-16 i Norra Åsarp (R), död 1781-08-02 i Bredvik Skaraborgs län.

Barn:
Emanuel Strandman, född 1737-04-10
Utan förnamn Strandman, född 1739-08-24
Olof Strandman, född 1742-01-06
Maria Strandman, född 1743-01-18, död 1794-01-01
Christina Strandman, född 1745-03-14
Barbro Strandman, född 1748-05-02


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2018-10-20