*Peder Hansson
*Peder Hansson
f.


d.

Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

*Peder Hansson.

Enl Elgenstierna: Peder Hansen erhöll år 1547 av hertig Hans Haderslev mot viss avgäld livstidsbesittning på gården Rudbecki Vedsteds sn i Grams härad (grannsocken till Hoptrup). Han fick år 1576 bekräftelse på livstidsbesittning. Han var gift med Kristin Jörgensdotter sannolikt dotter till Jörgen Povlsen som förut innehaft gården Rudbeck.


Gift med
*Kristin Jörgensdotter.

Barn:
*Johan Pedersson Rudbeck, född 1550, död 1603


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2018-10-20