Strandman

Strandmans släkte kommer från Eggby i Skaraborgs län på 1600-talet. Släkten har flyttade vidare till Hjo 1700-talet och Falköping på 1800-talet.

Petter Strandman
Enl Elgstiernas Adelskalender och militärrullar ska Petter Strandman varit född år 1694 i Västergötland.
Enl dödboken år 1747 för Eggby församl var Petter 65 år vid sin bortgång, då bör han varit född 1682.

Petter var Löjtant inom det militära och i Lewenhaupts "Karl XII:s officerare" finns följande uppgifter:
Strandman, Petter, f 1694 i Västergötland, rustmästare vid Vestgöta tremän inf.reg år 1712.
Furir år 1715.
Förare vid Helsinge tremän inf.ba år 1717.
Fältväbel vid Entergastereg år 1718.
Fänrik vid Upplands tremän inf.reg..
Avsked år 1719-09-30.

Petter vigdes 1719-12-27 i Häggum församl utanför Skara. Det står i vigselboken; Löjtnanten ädel och manhaftige Petter Strandman och ädel och wälborne jungfru Anna Catharina Gyllensting.
Petter och Anna Catharina bodde först i Häggum Skaraborgs län och flyttade sedan till Hökaberg i Eggby utanför Skara. De bodde på gården Hökaberg.

Man kan läsa i Häggums hfl kyrkoräkenskaper för åren 1722 och 1723 att Löjtnant Petter Strandman gav pengar till dom fattiga.
År 1723 gav han pengar både i början på året och sedan den 30 juni och även senare på året.
År 1724 skänkte han pengar till Eggby kyrka. År 1731 skänkte herr Strandman 1 riksdaler till kyrkan i Eggby.
I kyrkoräkenskaper för Eggby församl år 1730 står det följande: Den 24 juni lånte Leutenanten Herr Petter Strandman, mot Hökabergs hustruns bref i pant. Han fick låna 5 daler.

Petter och Catharina fick fyra barn. Ev kan de ha fått fler barn tillsammans då det finns uppgifter om barn som dött i Hökaberg men utan föräldrarnas namn uppgivna.

Hustrun Anna Catharina dog 1734-02-05 i Eggby församling.

1734-04-10 begravdes ett barn i Varnhem utan förnamn; Löjtnant Strandmans barn i Hökaberg.
Barnet dog 2 månader efter hustrun Anna Catharinas död.
Det begravdes också ytterligare enl dödboken över Varnhem ett barn; Det står följande: 1735-08-12 Löjtnanten Strandmans barn.

Petter var änkling i nio månader men gifte om sig med Anna (Annika) Warenberg året var 1734-11-26 i Luttra församling.
År 1737-04-10 föddes ett barn till Löjtnant Strandman i Luttra församling.
Annika och Petter flyttade tillbaka till Hökaberg och här fick de fler barn tillsammans.

Petter dog 1747-11-06 i Eggby församl.
Han begravdes i samma grav som sin första hustru Anna Catharina Gyllensting och deras gravsten finns fortfarande kvar i Eggby kyrka bakom stora entrédörren till höger.

 


Inne i Eggby kyrka finns Jakob Strandmans och Elisabeth Catharina Gyllenstings gravsten.
(Till höger bakom stora entrédörren)


Jacob George Strandman föddes 1720-09-27 i Häggum i Västergötland.
Hans far var Löjtnant Petter Strandman och mor Anna Catharina Gyllensting.
Faddrar: Capten Olof Stjernegranat, Johan Botwed Gyllensting, Fru Wälborne fru Margareta Hierta, Fr Caisa Merkler, Jungru Stina Papegoja.

Han flyttade med sina föräldrar till gården Hökaberg Eggby Varnhem i Skara.
Jacob var 14 år när hans mor Anna Catharina Gyllensting dog år 1734.

Han gifte sig i Riddarholmens församling Stockholm år 1743 med pigan Gretha Björkström. Han var 23 år när han gifte sig och arbetade då som skogsvaktmästare.
Petter och Gretha flyttade från Riddarholmen men vart de flyttade vet vi inte ännu.

De fick sonen Petter som var född 1745. (Enligt vissa uppgifter ska han ha varit född i Skällvik i Östergötland år 1740 men dessa uppgifter går ej att bekräfta).
Petter och Greta flyttade så småningom tillbaka till Hökaberg i Eggby. Petter arbetade då som inspektor.

Petter hade mycket skulder. Han lånade pengar och det skrevs reverser med hög ränta som han inte alltid kunde betala tillbaka. Han lånade pengar för att kunna betala av sina skulder vilket resulterade i fler skulder och han fick pantsätta Hökaberg i Eggby.
Han lånade av bl a sonhustruns föräldrar som han inte kunde betala tillbaka och hans namn finns med i bouppteckningen år 1780-09-29 för Pehr Svensson.
Det finns också en tvist mellan handelsmannen Olof Spargren från Göteborg och Jakob och där även Jakobs son handelsmannen Petter Strandman var inblandad i.
Det verkade som tvisten gällde en förskrivning som startade redan 29 oktober 1769. Denna tvist höll i sig i flera år då det finns ett flertal protokoll över tvisterna.

Jakob dog i Eggby år 1773, 54 år gammal. De hade ett välbärgat hem, då det finns bouppteckning för Jakob med deras hushåll beskrivet.
Hustrun Greta bodde kvar på Hökaberg efter Jakobs bortgång fram till 1782 då hon flyttade till sonen i Hjo.
Hökaberg fanns fortfarande kvar i familjens ägo fram till Gretas bortgång år 1789.

Petter Strandman var född år 1745.
Vi vet inte ännu var någonstans han föddes.
I hfl står det att Petter kom från Östergötland.

Hans föräldrar gifte sig i Riddarholmens kyrka i Stockholm.

Petter bodde i Skara stad på Borgmästaren Hans Hendric Krügers gård. Troligen infl ev någon gång mellan åren 1767-69.
Han flyttade år 1769 i oktober månad från Skara till Hjo stad.

Han gifte sig med Britta Christina Persdotter i december samma år.
Hon var född i Hjo men bodde en tid i Askersund då hon flyttade tillbaka till Hjo och gifte sig med Petter. Hon var med barn när de gifte sig. Petter var 24 år och Britta Christina var 18 år.
Petter arbetade som Rådman, stadskassör och handelsman i Hjo stad och förekommer i ett flertal protokoll i från Hjo Rådhusrätt.

Petter och Britta Christina fick tre barn tillsammans.
Dottern Greta Sara gift sig år 1791 med Jonas Holm från Horn. De var bosatta i Hjo.
Sonen Jakob utflyttad år 1790 till Lidköping som Färgarelärling.

Enl Hjo Kyrkoräkenskap: Undernämnda äro skyldiga till Hjo kyrka: Rådman Strandman dito den 28 september 1781, 7 riksdaler 24 shilling.
År 1802 dog hustrun Britta Christina i lungsot.
 
År 1812 flyttade Petter till sin son och hans familj i Falköping och sedan vidare till sin dotter och måg på Fotagården i Hjo stad. (I hlf står det att han ska ha varit född 1840 i st för 1845).
Han flyttade år 1813 till Wireda Jönköpings län. Han bodde ett tag hos änkefrun Hammarborg. Hon var 20 år yngre än Petter. Han titulerade sig då som Inspector.
Han flyttar sedan till Rättaren Joh. Jeansen i Wireda. Han bodde på Wiredaholm. Här står det att han är född i Skällvik 1740 29/9. (Han kan inte hittas i Skällvik Östergötland år 1740-45)
Han flyttade tilbaka år 1815 till Hjo och sedan tillbaka till Falköping år 1817 och till slut kommer han tillbaka igen till Hjo år 1818.

Två år senare dog Jakob 1820-02-18 i Hjo stad. Han var enligt dödboken 79 år gammal. Änkeman och f d rådman boende hos dotter fru Holm i Hjo. Dog av Bröstfeber.

Jakob Petter Strandman föddes 1772 i Hjo.
När han var 18 år gammal, år 1790, flyttade han till Lidköping och gick där som färgarlärling.
Fem år senare, år 1795 flyttade Jakob Petter till Borås.

Han gifte sig med år 1797 med Johanna Kristina Segrelius från Borås.
Två år senare år 1797 flyttade de till Falköping.
Gården där de bodde hette Ället. Här bodde de i 26 år.

Jakob arbetade som Färgare.
Han var fabrikör har flera pigor och drängar på gården. Här fanns även geseller.
Jakob ägde ett flertal torp i Falköping.

Jakob och Johanna Kristina fick 10 barn tillsammans.
Jakob var 49 år (1823-11-01) när han dog av pleuresi (Lunginflammation) i Falköping.
Änkan fru Strandman född Segrelius och barnen flyttade efter Jakobs bortgång till Per Otter på Eric Bengtstomten i Falköping. Här bodde hon fram till sin död 1841-04-25.

Britta Johanna Strandman född i Falköping år 1810.
Det finns lite olika uppgifter om Britta Johannas namn.
I födelseboken står det Britta Johanna, men i vigselboken och i Rångedala Hfl står hon som Johanna Christina.

Johanna var född på gården Ället i Falköping. Efter faderns död år 1823 flyttade resten av familjen vidare till Eric Bengtstomten i Falköping.
År 1830 arbetade Johanna som piga på Tyskagården. Här arbetade hon i 4 år.

Johanna gifte sig med Anders Andersson år 1835 i Falköping och flyttade till Rångedala församling samma år.
Hennes make Anders var klockare och drack mycket alkohol. Han blev avskedad från sin tjänst. Ev kan även Britta Johanna också haft problem med alkohol då det inte fick säljas några dryckenskaper varken till Anders och Britta Johanna.

År 1850, 40 år gammal, dog Britta Johanna i Lungsot. I dödboken står det: Inhyses Hosten vid sockens slut.
I dödboken över Rångedala 1850-02-23 står hennes namn som Johanna Christina Strandman.