Gyllensting Adelsnr 393

Gyllensting  Adelsnr 393

Gyllenstings förfader var ursprungligen Botvid Larsson som var häradshövding, lagläsare och bosatt i Sätuna Skarborgs län på 1600-talet.

Botvid Larsson
Han var häradshövding, lagläsare och bosatt i Sätuna Skarborgs län.

I början av 1600-talet var Hertig Johan av Östergötland (son till Johan III) ägare till Bålltorp. Genom brev utfärdat i Vadstena år 1616 skänkte han gården till sin "tjänare" Botvid Larsson, att av denne ärftligen behållas under skatt. (Brevet är omnämnt i Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1912 och 1918).

Botvid Larsson var år 1603 mönsterskrivare vid Sigge Larsson Rosenduvas ryttarefana Västgöta ryttare. Han var 1612-1618 lagläsare på Dal och 1624 häradshövding i Frökinds härad.

Botvids son Johan Regementskvartermästaren, adlades till Gyllensting, skrev sig såsmåningom till Bålatorp (Bålltorp).

Botvid Larsson dog år 1632-09-10 och begravdes på Hornborga kyrkogård Skaraborgs län.

Johan Botvidsson Gyllensting var född omkring år 1617.
Vid adlandet fick han till någon del upptaga sin första hustrus morfaders vapen (Erik Stings vapen) eftersom hans ätt upphörde med honom själv, samt skulle efter vapnet kalla sig Hjertesting, vilket sedan ändrades till Gyllensting.

 Han blev adlad Gyllensting till Bålltorp i Sätna sn Skaraborgs län. Han var kapten och regementskvartersmästare vid adelsfanan.

Han var gift gift i 1:a äktenskapet med Anna Maria Posse omkring år 1637. Hon var dotter till Johan Axelsson Posse och Anna Sting.
I andra äktenskapet var gift med Marina Store, dotter av Matts Persson Store och Märta Uggla. De gifte sig omkr år 1640.
I första äktenskapet med Anna Maria Posse fick de dottern Märta. Uppgifter om henne var att hon levde som änka år 1679, men var död 1705. Gift 1664-07-04 på Bålltorp med kaptenen Abraham Falkengréen.

Johan och Marina Store fick de 10 barn tillsammans.

Johan Botvidsson var student vid Uppsala år 1627 och anställd vid lantmäteritet år 1629 och var Lantmätare i Uppland 1633-06-10.
Han blev förflyttad till Västergötland år 1637 och var då ensam lantmätare både i skaraborgs- och Älvsborgs län fram till 1647 års slut.
Johan Botvidsson Gyllensting dog omkring år 1689 och ska vara begraven i Hornborga kyrka. Idag finns det endast ruiner kvar efter kyrkan.
 
Jacob Gyllensting född ca 1646.
Arbetade som Fätltväbel inom det militära.
Han gifte sig med sin svägerska Juliana Sofia Pilefelt.
De fick tre barn tillsammans. Alla tre var döpta på Amundtorp i Norra Lundby Skaraborgs län.

Juliana Sofia och Jakob bodde i Björsäter, Häggums säteri och Fjäll i Lugnås.
Barn:
Adam Ludvig Gyllensting född år 1688. Löjtnant inom det militära. Han dog barnlös. Gift med Elisabeth Lake, dotter av kornetten Leonard Lake och Anna Hierta.
Johan Botvid född 1697. Dog år 1752. Fänrik.
Anna Catharina Gyllensting, född 1699, död före 1730. Gift med löjtnanten Strandman.
Jakob dog år 1699.

Anna Catharina Gyllensting föddes på Amundstorp 1699-08-08 i Norra Lundby utanför Skara.
Anna Catharinas far dog samma år som hon föddes år 1699.

Hon var barnbarns barn till Lanshövdingen i Jönköping och Guvernören av Nya Sverige Johan Printz.

Anna Catharinas namn förekommer vid ett flertal tillfällen som dopvittne i församlingsböckerna över bl a Häggum och Eggby församl i Skaraborgs län.

Anna Catharina gifte sig med den manhaftigte löjtnanten Jakob Strandman år 1719-12-27 i Häggums församling.
De flyttade till Hökaberg i Eggby församl.
De fick fyra barn tillsammans.
Två barn födda åren 1720 och 1721 i Häggum.
År 1725 föddes en son i Björsäter.
År 1735 föddes en son i Eggby.(Ev kan de ha fått fler barn tillsammans då det förekommer i födelseboken över Eggby Hökaberg födda barn utan föräldrar namn).
Anna Catharinas föräldrar bodde på Fjäll i Björsäter.

År 1734-02-05 dog Fru Gyllensting i Hökaberg.