Carinas son Peter
Släktforskning på Peters pappas sida
 

 

Klicka på bilden och du kommer till Peters släktträd !

* = framför namnen i antavlan är släktskapet i nedstigande led.

Många spännande namn har hittats i släktforskningen för Peter Eriksson på farfars sida.

* Wetterström
* von Rudbeck
* Hising
* Hintze

Peters ff ff ff ff mf ff är Biskopen Johannis Rudbeckius född 1581 i Örebro, död 1646 i Västerås

 

Peter i Dubai 2007


 

Johannes Rudbeckius d. ä. F.1581-03-04 Almby sn Örebro
D. 1646-08-08 Västerås
(oljemålning av okänd konstnär 1644)
Petrus Rudbeckius  F. 1625-06-19 Västerås D. 1701-11-03 Biskopssätet Brunsbo Skara (Målning av okänd konstnär)

 

Johannis Rudbeckius d.ä.


Johan Johansson som senare tog sig namnet Johannes (Johannis) Rudbeckius. Han föddes 1581-03-04 i Ormesta, Almby sn i Örebro. Död 1646-08-08 i Västerås.  Biskop i Västerås.


Hans far var Johan Pedersson Rudbeck född 1550 i Rudbeck i Holstein. Hans far dog 1603 av pesten.
Hans mor hette Christina Pedersdotter Bose född 1557 i Eskog, Almby.Örebro. Hon var dotter av Per Larsson. Mor Christina dödades år 1620 av en smed i Västerås.

Johannes skolgången börjades år 1588 i Örebro, där han stannade i sju år, och forsatte sedan i Strängnäs samt tre år i Uppsala.
År 1601-10-07 var han inskriven i Wittenberg där han studerade orientarliska språk, filosofi och teologi före år 1603. Samma år 1603 var han inskriven i Jena, där han tillsammans med sin bror Petrus. Efter återkomsten till Sverige 1604 blir han professor i matematik i Uppsala. Han återvänder 1607 till Wittenberg och återkommer till Sverige i slutet av år 1609. År 1611 blir han teol. professor, vilket han förblir till maj år 1613, då han, även var Rector Magnificus. Så småningom tar han avsked från universitetet för att bli konungens hovpredikant (Gustav den II Adolf).
De kommande åren vistas han med denne i Östersjöprovinserna och Finland. I samband med konungens kröning blev han år 1617-10 av Axel Oxenstierna promoverad till TD (teologie doktor). År 1618 var han biskop i Västerås. År 1619-01-28 invigde han domkyrkan i Linköping.

Han var först gift år 1610 med Christina Stiernman. Hon dog 1619 i barnsäng av deras första barn. Detta barn överlevde inte heller.

Johannis gifte om sig år 1620-09-10 med Magdalena Hising. Hon var född 1602-05-24 i Arboga. Tillsammans fick de 11 barn.

Han lär ha plågats av stenpassion = njur eller gallsten i flera år och var sängliggande i ca två år innan han dog.

År 1646-08-08 dog Johannis i Västerås och begravdes 6/9 i ett skärskilt gravkor i Västerås domkyrka där en gravsten med kort inskription på latin ses. Han hade köpt gravstället för sig och sina arvingar.
Tre år efter Johannis död år 1649-08-07 dog hans hustru Magdalena.

Källa: Elgienstierna adelskalender
 

 


Urklipp ur olika födelseböcker:


Ur födelseboken  Motala C:2.
Engel Christina Rudbeck f 1698-03-03
Far Wälb Herr Rudbeck (Carl von Rudbeck f.1657 Uppsala)

Ur Vigselboken Motala C:2 år 1717-04-22.
Lieutenanten av Östgöta Infanteriregemente herr Nils Wetterström i Motala och Välborne Jungfru Engela Christina von Rudbeck i Lindenäs.

Nils Wetterström och Engel Christina fick tre barn, varav sonen Carl Magnus f 1718-02-19 är en förfader till Peter.

 


 Staty på Johannes Rudbeckius står utanför domkyrkan i Västerås. Statyn rest till trehundra årsminnet åt Johannes Rudbeckius

På framsidan står det: Johannes Rudbeckius biskop i Wästerås 1619-1649 stiftets nydanare det svenska gymnasiets grundläggare. Sin konungs rådgifvare sin samtids lärare under hårda hjärtetider bildningens främste vårdare och de värnlösas beskyddare

 


Inne i Västerås kyrka finns gravkoret bevarade på Johannes Rudbeckius och hans familj.
Dessa stenar har inte suttit här hela tiden utan placerades här efter en restaurering 1958-61.
 

Från början fanns det ett gravkor längst ner i sydväst i kyrkan. Det var helt omgivet av murade väggar och hade två ingångar mot norr. Biskopen Johannes Rudbeckius 1629 köpte detta gravkor för sig och sin familj för 100 daler.